dziura

1. Ktoś (jest) potrzebny, coś (jest) potrzebne jak dziura w moście «jakaś osoba lub rzecz jest zupełnie niepotrzebna»: Obrzydliwe, wstrętne Francuzisko! Potrzebny on nam tutaj jak dziura w moście! J. Iwaszkiewicz, Pasieka.
2. Nie będzie dziury w niebie; dziura w niebie się nie zrobi «o sprawie, która nie pociągnie za sobą poważniejszych następstw»: – Uważaj, wylecisz przez okno (...) – Jeżeli nawet wylecę, to dziura w niebie się nie zrobi (...). J. Iwaszkiewicz, Sława.
3. Szukać dziury w całym «doszukiwać się braków, błędów, niewłaściwości tam, gdzie ich nie ma»: (...) doszedł do wniosku, że czas przestać chwalić i trzeba zacząć szukać dziury w całym, bo czytelnicy się zniechęcą jednostajnym, choćby nawet obiektywnym tonem jego artykułów. Sport 46/1408/1977.
4. Zapychać, zatykać dziury «zaspokajać najpilniejsze, najkonieczniejsze potrzeby»: Brak pieniędzy sprawia, że tylko zapychamy dziury (...). Roz bezp 2001.
5. Zapychać, zatykać kimś dziury «zlecać komuś różne, zwykle podrzędne prace, do których wykonania trudno znaleźć kogoś innego»: Nie zgadzaj się, żeby zapychał tobą dziury (...) niech znajdzie sobie kogoś młodszego. Roz bezp 1998.
Dziura zabita deskami, dechami zob. zabić 1.
Ktoś rad by, wolałby, chciałby itp. wejść, schować się, skryć się w mysią dziurę zob. mysi.
Mieć dziurę (dziury) w głowie, w mózgu zob. mieć 12.
Świecić dziurami zob. świecić 1.
Wiercić komuś dziurę w brzuchu zob. wiercić.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • dziura — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ia, CMc. dziurze {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} otwór wydrążony w głąb lub zrobiony na wylot jakiegoś przedmiotu (ciała stałego), będący wynikiem celowego działania lub uszkodzenia… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • dziura — ż IV, CMs. dziurze; lm D. dziur 1. «otwór w jakimś przedmiocie, najczęściej nieforemny, powstały wskutek uszkodzenia lub zrobiony specjalnie, zagłębienie w czym; jama, nora» Dziura w bucie, pończosze, na rękawie. Dziury w serze. Zaszyć, wypalić,… …   Słownik języka polskiego

  • dziura — 1) żeсski narzą płciowy; srom Eng. The vulva, vagina 2) Brudne, zaniedbane, lub odrażające miejsce, zwłaszcza mieszkanie Eng. Any dirty, shabby, dilapidated, or repulsive place, especially an apartment 3) Mała miejscowość, zwłaszcza na prowincji… …   Słownik Polskiego slangu

  • dziura zabita dechami — Mała miejscowość, zwłaszcza na prowincji Eng. A small town, especially in the country; any place far from civilization …   Słownik Polskiego slangu

  • czarna dziura — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} tajemniczy obiekt astronomiczny odznaczający się niezmiernie silnym polem grawitacyjnym, pochłaniający wszystkie obiekty otoczenia i zatrzymujący nawet światło; według hipotez… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • potrzebny jak dziura w moście — {{/stl 13}}{{stl 7}} zupełnie niepotrzebny, zbędny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ten nowy kredens jest nam potrzebny jak dziura w moście. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wieś [wiocha, dziura i in.] dechami [deskami] zabita — {{/stl 13}}{{stl 7}} z niechęcią o wsi położonej daleko od jakiegoś centrum życia społecznego, pozbawionej instytucji kulturalnych, kościoła, szkoły itp., w której nic się nie dzieje, pogrążonej w marazmie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Mieszkać w zabitej …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • most — Spalić, popalić, palić za sobą mosty «uniemożliwić, uniemożliwiać sobie drogę powrotu, wycofanie się z czegoś, zerwać, zrywać z kimś, z czymś nieodwołalnie»: Nie zgodziłam się na małżeństwo dlatego, że cię nie kochałam. To znaczy, nie kochałam aż …   Słownik frazeologiczny

  • niebo — 1. Być w siódmym niebie «z jakiegoś powodu czuć się szczęśliwym, bardzo się cieszyć»: Pan Tomasz był świeżo po studiach i wszystkie dziewczyny się w nim podkochiwały, ja oczywiście też. Byłam w siódmym niebie, kiedy powiedział mi, że jestem… …   Słownik frazeologiczny

  • potrzebny — Coś jest komuś potrzebne jak chleb, powietrze, jak rybie woda «coś jest dla kogoś niezbędne»: Wiara w okoliczności łagodzące, które usprawiedliwiałyby przyjaciela, jest chłopcu potrzebna jak powietrze. I. Jurgielewiczowa, Ten obcy. Ktoś (jest)… …   Słownik frazeologiczny

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.